ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡ. 15 - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

12/04/2020

Διάταγμα Αρ. 15 (ΚΔΠ 161/2020), ημερομηνίας 10 Απριλίου 2020, εκδοθέν από τον Υπουργό Υγείας με σκοπό την μείωση της εξάπλωσης της ασθένειας του COVID-19 στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

Read Decree

Related News