ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

22/04/2020

Παρατίθεται κατάλογος με συχνές ειδικές ερωτήσεις και απαντήσεις που εξέδωσε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφορικά με τις κατʼ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών κατά τη διάρκεια λήψης των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

 

Read FAQ

Related News