ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

04/05/2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε την Απόφαση υπ’ αριθμόν 12 (ΚΔΠ 187/2020) στις 2 Μαίου 2020 αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών Επιχειρήσεων.

 

Read Decision

Related News