ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

04/05/2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε την Απόφαση υπ’ αριθμόν 14 (ΚΔΠ 189/2020) στις 2 Μαίου 2020 αναφορικά με το Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Ανέργων.

 

Read Decision

Related News