ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

04/05/2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε την Απόφαση υπ' αριθμόν 10 (ΚΔΠ 185/2020) στις 2 Μαίου 2020 αναφορικά με το Ειδικό Επίδομα Ασθενείας στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται από το Υπουργείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19 στην Κύπρο.

 

Read Decision

Related News