Κυκλοφορια Νεου Βιβλιου «Κυπριακο Τραπεζικο Δικαιο» απο την Νομικη Βιβλιοθηκη

18/03/2021

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο Βασίλης Χαραλάμπους, Δικηγόρος, και ο Παρασκευάς Ροδοσθένους, Ασκούμενος Δικηγόρος, στην Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. είναι μεταξύ των συγγραφέων του πρόσφατα εκδοθέντος συγγράμματος «Κυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο» (Νομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση 2021). 
 
Το βιβλίο «Kυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο» αποτελεί έναν πληρέστατο οδηγό αναφορικά με τη λειτουργία του κυπριακού δημόσιου και ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος. Αναλύει το εγχώριο, διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις σύγχρονες μεθόδους τραπεζικών συναλλαγών. Σκοπός της συλλογικής προσπάθειας των συγγραφέων είναι να καταγράψουν όλες τις μεταβολές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια στο ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση στο Κυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο.

We proudly announce that Vasilis Charalambous, Lawyer, and Paraskevas Rodosthenous, Trainee Lawyer, both of George Z. Georgiou & Associates LLC contributed two chapters to the newly published book «Cypriot Banking Law» (Nomiki Bibliothiki, Ed. 2021). 

The book «Cypriot Banking Law» constitutes a complete guide to the operation of the Cypriot public and private banking system, covering the domestic, international and European regulatory frameworks, as well as the current methods of banking transactions.  It records all the changes that have taken place in recent years in European and consequently, Cypriot Banking Law.

Related News