ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ & ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

07/04/2020

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα σχέδια στήριξης των επιχειρήσεων και των εργοδοτουμένων αυτών καθώς επίσης και των αυτοτελώς εργαζομένων στα πλαίσια των μέτρων που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση λόγω της επείγουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε με τον COVID-19 και τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία.

 

Read Note

Related News