ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

25/03/2020

Στο πιο κάτω website οι πολίτες μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα επιδόματα στα οποία δικαιούνται λόγω της παρούσας έκρυθμης κατάστασης καθώς επίσης και τα σχέδια τα οποία υιοθέτησε η Κυπριακή Δημοκρατία για ανακούφιση των πληγέντων εργαζομένων/ τομέων απασχόλησης. 

Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα τελευταία νέα και ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

https://www.coronavirus.mlsi.gov.cy/

In the above mentioned website citizens can find information about the entitlements and the several measures that the Republic of Cyprus has adopted in light of the current urgent situation which exists in relation to COVID-19 in order to support all the affected employees/ sectors of employment.

Also, all latest news and announcements are available.

Related News