ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

04/05/2020

Το Υπουργείο Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε Απόφαση υπ’ αριθμόν 16 (ΚΔΠ 191/2020) στις 4 Μαίου 2020 αναφορικά με την Παράταση Καταβολής Εισφορών Αυτοεργοδοτουμένων.

 

Read Decision

Related News