ΣΧΕΣΗ ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

05/05/2022

Ο Νίκος Παναγιώτου, Δικηγόρος στη Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., θα συμμετάσχει ως ομιλητής στη διάλεξη με θέμα "Σχέση εξηρτημένης εργασίας στην Κυπριακή έννομη τάξη" με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του ιδίου  "Σχέση Εξηρτημένης Εργασίας και Μέτοχοι Ιδιωτικών Εταιρειών'',  η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Μαίου 2022, 18:00.

Related News